[section bg_color=”rgb(255, 255, 255)” bg_overlay=”rgba(255, 255, 255, 0.62)”]

[ux_banner_grid height=”666″ depth=”1″]

[col_grid span=”8″ span__sm=”13″ height=”1-2″]

[ux_banner label=”Mật ong nhãn Hưng Yên đầu mùa 2018″ height=”500px” bg=”4268″ bg_pos=”32% 58%” hover=”zoom” link=”https://matonghungyen.com/ban-mat-ong/”]

[text_box width=”65″ width__sm=”90″ scale=”102″ animate=”fadeInLeft” position_x=”10″ position_y=”50″ text_align=”left”]

[MỚI THU HOẠCH 2019]

MẬT ONG NHÃN

Mật ong nhãn Hưng Yên nguyên chất 100%, không pha trộn, đặc sánh, khách kiểm tra thoải mái, ai cũng khen ngon!

[button text=”Mua ngay” style=”outline” radius=”99″ link=”https://matonghungyen.com/ban-mat-ong/”]

[/text_box]

[/ux_banner]

[/col_grid]
[col_grid span=”4″ span__sm=”13″ height=”2-3″]

[ux_banner height=”500px” bg=”3508″ bg_size=”medium” bg_overlay=”rgba(0, 0, 0, 0.16)” bg_pos=”47% 55%” hover=”zoom” link=”https://matonghungyen.com/sua-ong-chua-tuoi/”]

[text_box width=”74″ position_x=”50″ position_y=”35″]

SỮA ONG CHÚA TƯƠI

[button text=”Mua ngay” style=”outline” size=”large” radius=”99″]

[/text_box]

[/ux_banner]

[/col_grid]
[col_grid span=”4″ span__sm=”15″ height=”1-2″]

[ux_banner height=”500px” bg=”3510″ bg_size=”medium” bg_pos=”66% 22%” hover=”zoom” link=”https://matonghungyen.com/long-nhan-nhuc-hung-yen/”]

[text_box text_color=”dark” width=”87″ width__sm=”60″ animate=”fadeInLeft” position_x=”50″ position_y=”85″ text_align=”left”]

LONG NHÃN LOẠI 1

[HẠT TO, TRÒN, KHÔNG TẨM ĐƯỜNG]

[button text=”Mua ngay” style=”outline” size=”larger” radius=”99″ link=”https://matonghungyen.com/long-nhan-nhuc-hung-yen/”]

[/text_box]

[/ux_banner]

[/col_grid]
[col_grid span=”4″ span__sm=”13″ height=”1-2″]

[ux_banner height=”500px” bg=”3512″ bg_size=”medium” hover=”zoom” link=”https://matonghungyen.com/phan-hoa/”]

[text_box width=”80″ position_x=”10″ position_y=”85″ text_align=”left”]

PHẤN HOA

Phấn hoa nhãn, mới thu hoạch, màu đẹp, không trộn bột nghệ

[button text=”Mua ngay” style=”outline” size=”larger” radius=”99″ link=”https://matonghungyen.com/phan-hoa/”]

[/text_box]

[/ux_banner]

[/col_grid]
[col_grid span=”4″ span__sm=”15″ height=”1-3″]

[ux_banner height=”500px” bg=”3514″ bg_size=”medium” bg_overlay=”rgba(0, 0, 0, 0.09)” hover=”zoom” link=”https://matonghungyen.com/gia-mat-ong/”]

[text_box width=”79″ position_x=”50″ position_y=”85″ text_align=”left”]

Combo Mật ong + Long nhãn

Dùng làm quà biếu người già, đi chơi người ốm

[button text=”Mua ngay” style=”outline” size=”large” radius=”99″ link=”https://matonghungyen.com/gia-mat-ong/”]

[/text_box]

[/ux_banner]

[/col_grid]

[/ux_banner_grid]

[/section]
[section border=”1px 0px 0px 0px” border_color=”rgba(0, 0, 0, 0.05)”]

[row style=”small” col_style=”dashed” col_bg=”rgb(39, 127, 38)” width=”full-width” v_align=”middle” h_align=”center”]

[col span=”4″ span__sm=”12″ color=”light”]

[featured_box img=”328″ img_width=”42″ pos=”left” icon_border=”2″ margin=”px px px px”]

CHẤT LƯỢNG MẬT

Mật đặc sánh, thơm phức, màu đẹp, 1l nặng 1,4kg – 1,45kg

[/featured_box]

[/col]
[col span=”4″ span__sm=”12″ color=”light”]

[featured_box img=”329″ img_width=”42″ pos=”left” icon_border=”2″ margin=”px px px px”]

GIÁ CẢ CẠNH TRANH

Sản phẩm chất lượng cao nhưng giá thành hợp lý

[/featured_box]

[/col]
[col span=”4″ span__sm=”12″ color=”light”]

[featured_box img=”330″ img_width=”42″ pos=”left” icon_border=”2″ margin=”px px px px”]

THƯƠNG HIỆU UY TÍN

Đạt tỉ lệ 100% khách hàng hài lòng và quay lại mua tiếp.

[/featured_box]

[/col]

[/row]

[/section]
[section border=”1px 0px 0px 0px” border_color=”rgba(0, 0, 0, 0.05)”]

[title style=”center” text=”SẢN PHẨM CỦA CHÚNG TÔI” color=”rgb(39, 127, 38)”]

[blog_posts style=”normal” columns=”3″ columns__md=”1″ cat=”9″ image_height=”56.25%”]

[title style=”center” text=”LÀM ĐẸP BẰNG MẬT ONG & SỮA ONG CHÚA” color=”rgb(39, 127, 38)”]

[blog_posts style=”normal” type=”row” columns=”3″ columns__md=”1″ cat=”2″ posts=”9″ image_height=”56.25%”]

[title style=”center” text=”BÀI THUỐC DÂN GIAN VỚI MẬT ONG” color=”rgb(39, 127, 38)”]

[blog_posts style=”normal” columns=”3″ columns__md=”1″ cat=”3″ image_height=”56.25%”]

[title style=”center” text=”LONG NHÃN” color=”rgb(39, 127, 38)”]

[blog_posts style=”normal” type=”row” columns=”3″ columns__md=”1″ cat=”4039″ posts=”9″ image_height=”56.25%” text_color=”dark”]

[title style=”center” text=”MÓN NGON MỖI NGÀY” color=”rgb(39, 127, 38)”]

[blog_posts style=”normal” columns=”3″ columns__md=”1″ cat=”4″ image_height=”56.25%”]

[title style=”center” text=”GÓC CHIA SẺ” color=”rgb(39, 127, 38)”]

[blog_posts style=”normal” type=”row” columns=”3″ columns__md=”1″ cat=”274″ posts=”9″ image_height=”56.25%” text_color=”dark”]

[/section]